Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết trong công việc cũng như cuộc sống. Ngày 3/8/2019, FC Minh Thành chính thức được thành lập, tạo điều kiện sân chơi cho các cá nhân trong công ty gắn bó với nhau hơn.

FC Minh Thành mong muốn được giao lưu với các đối tác cũng như các công ty trên địa bàn Tp Hà Nội.

FC Minh Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *